Szkolenie z Rozliczania Dotacji Unijnych w programie SL 2014, 2017-03-03

Data rozpoczęcia: 2017-03-03
Miejsce: Warszawa, Śródmieście (dokładne miejsce zostanie podane drogą mailową na 1 tydzień przed szkoleniem)
Godziny: 9:30 – 15:30
Opis:
 • Narzędzia pracy potrzebne do rozpoczęcia pracy z SL 2014
 • Nawigacja po systemie SL 2014 (rejestracja, uprawnienia w ramach systemu, możliwości systemu)
 • Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014
 • Przygotowanie wniosku o płatność (zaliczkowy, refundacyjny)
 • Dokumentowanie i rejestrowanie wydatków, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu
 • Zgłoszenie informacji o zamówieniach przekraczających progi ustawy o PZP
 • Rejestracja harmonogramu płatności
 • Procedura weryfikacji i poprawy wniosku o płatność
 • Korespondencja w ramach systemu
 • Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie
 • Wprowadzanie danych pracowników merytorycznych do bazy personelu
 • Najczęściej popełniane błędy.
Cena: 650,00 zł w tym: udział w szkoleniu, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie

Szczegółowa oferta szkoleniowa w pliku
ROZLICZANIE-PROJEKTÓW-EUROPEJSKICH-W-PRAKTYCE-opis-szkolenia

Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz pytania – skontaktuj się z nami!


2017.03.032017.03.31inna data