Szkolenie z rozliczania dotacji unijnych w programie SL 2014

Szkolenie z zakresu Rozliczania Projektów Unijnych obejmuje swoim zakresem pełen zestaw informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia realizowanych projektów w oparciu o system SL2014.

Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę w jaki sposób składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu. Pozna również aspekty prawne regulujące proces oceny wniosków o płatność. Szkolenie skierowane jest do osób bezpośrednio uprawnionych przez beneficjentów do obsługi i rozliczania prowadzonych projektów.

W ramach szkolenia uczestnik otrzyma pełen zestaw materiałów szkoleniowych oraz wiedzę gdzie szukać dodatkowych informacji. Szkolenie prowadzone jest przez prelegentów posiadających wieloletnie doświadczenie w przedmiotowej materii, jak również pracujących na co dzień w systemie SL2014.

Najbliższe szkolenia:

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz pytania – skontaktuj się z nami!


2017.03.032017.03.31inna data